dimarts, 10 de febrer del 2009

FALSA COMPASIÓ

Es parla molt de la noia Italiana a la que han aplicat la mort gradualment, però...que representa tot aixó?

D'entrada és un debat molt perillós com per posicionar-se si o no sense escoltar les altres parts. Ara mateix aquesta pràctica està penada a Espanya. Els motius? Principalment perquè és un delicte matar a una persona i l'eutanàsia, en el sentit fred de la paraula és donar bona mort a una persona,  sigui matar. Dic aixó, pel fet que l'ordenament jurídic no està fet per casos excepcionals, per durs que siguin aquests, sinó pel bè general del global de la societat i concedir aquesta opció sería posar les coses fàcils a morts sospitoses, sobretot de gent gran, cosa que suposaría un agreu inseguretat jurídica. 

Personalment, no voldría que la meva familia decidís la meva port perquè la meva filosofia em porta a intentar mantenir la vida encara que pugui ser un drama o dolorosa com el pitjor mal que un pot tenir, en canvi l'eutanasia comporta la solució fàcil i a decidir per una persona per mitjà d ela falsa compasió que sent per ella per molt que l'estimis.

Aquest debat porta a dues posicións, si o no i aixó no és un debat és discussió i les lleis en aquest país en principi no es fan guiant-se amb el cor o amb la ideología sinó amb la racionalitat dels juristes.

El suicidi és un delicte recullit al codi penal i promocinar un delicte, resulta, que també és un delicte. Aquesta posició també és aplicable a lleis com la de violència de gènere o l'abortament.