dimecres, 19 d’agost del 2009

Del pavelló de Guardiola

A petició de l'ajuntament de Guardiola, es va encarregar a l'area d'infraestructures que dugués a terme un estudi de TOTES les insatal.lacións esportives del municipi, amb especial atenció al poliesportiu que per les seves característiques necessitava mès segiment que la resta per seguretat.

Amb una primera visita durant l' Abril i una posterior per tractar únicament el tema del pavelló al Juliol, es va recomenar al consistori que mentre no es remitís una diagnosi exhaustiva de la instal.lació, el pavelló es mantinguès tancat, cosa que automaticament es va fer ( recomanació i detalls de la visita fets per escrit).

El pas actual és agafar unes mostres de la instal.lació que posteriorment seràn enviades a l'area d'infraestructures de la diputació on en serà feta la diagnosi complerta pels seus arquitectes i especialistes. Aquesta fase es farà mitjançant una subvenció (uns 8.000euros), demanada per la regidoría d'esports de l'ajuntament de Guardiola a la mateixa area de la Diputació.

Amb aquesta diagnosi sabrem que cal fer definitivament, tencar, enderrocar o bè reformar.